octopus.edu.pl Blog

Podgląd video

Ciekawym rozwiązaniem, pozwalającym na osobisty, dodatkowy dozór nad własnym mieniem, są systemy video, umożliwiające podgląd w czasie rzeczywistym. Oczywiście w dobie tak wielkiego rozwoju internetu i rozwiązań możliwych

Ochrona mienia transportowanego

Mienie, które posiadamy, to przecież nie tylko dom, samochód, komputer czy też firma. Czasami są to różne ruchomości, które przemieszczamy z miejsca w miejsce, a stanowią one podstawę naszych zarobków. Przewożenie