Złowroga demencja

Ludzie, którzy zmagają się z postępującym wiekiem w równym stopniu obawiają się o stan swojego ciała, jak i umysłu. Starość bywa niestety na tyle okrutna, że obchodzi się z seniorami dość brutalnie. Pozbawia ich nie tylko sprawności fizycznej, ale również umysłowej.

Demencja to jedna z najbardziej przykrych chorób wieku starczego, która dotyka pewnej części seniorów. Z reguły dotyczy to osób, które niedostatecznie dbały o sprawność intelektualną, choć czasami nawet intensywny trening umysłu nie jest w stanie uchronić przed demencją. Dzieje się tak w sytuacji, gdy dany człowiek posiada skłonność do tego schorzenia – czasami jest ona uwarunkowana genetycznie.

Jeśli wiemy, że wśród naszych przodków zjawisko to występowało, ryzyko jest znaczne, choć nie należy przedwcześnie panikować. Demencja miewa różny przebieg. Czasami jest stanem permanentnego zaburzenia świadomości i pamięci, innym razem pojawia się okresowo w formie napadów. Czasami taką osobą powinna zająć się profesjonalna kadra i warto odwiedzić prywatny dom opieki wojnicz jest miastem w którym taki znajdziemy.

www.stefanhula.com

Bez względu na postać pacjent nią dotknięty powinien znajdować się pod stałą opieką, ponieważ może stanowić zagrożenie dla siebie.