Kiedy trzeba przeprowadzać okresowe szkolenia BHP?

Pracownicy, którzy zostali zatrudnieni w nowej firmie zobowiązani są do podjęcia szkolenia z BHP. Jednakże szkolenie takie musi być okresowo powtarzane.

Częstotliwość odbywania szkoleń uzależniona jest od zajmowanego stanowiska. Dzięki takim szkoleniom pracownicy mają możliwość przypomnienia sobie najważniejszych zagadnień BHP.

Ponadto zgodnie z zaleceniami, czas trwania takiego szkolenia również zależy m.in.

od stanowiska. W przypadku kierowników czy brygadzistów szkolenia trzeba przeprowadzać co 5 lat.

Może się to odbywać w formie kursów bądź seminarium. Szkolenie powinno trwać przynajmniej 16 godzin.

Podobne zalecenia dotyczą pracowników inżynieryjnych, technologów produkcji, pracowników zajmujących się BHP czy osób, które narażone są na działanie szkodliwych czynników. Raz na trzy lata szkolenie muszą odbyć pracownicy, którzy zostali zatrudnieni na stanowiskach robotniczych.

W przypadku pracowników robotniczych, których obowiązki zawodowe są szczególnie niebezpieczne, szkolenie z BHP odbywa się co roku.