Ochrona słuchu w miejscu pracy

Są sytuacje, w których pracownik jest w sposób dość oczywisty narażony na problemy związane ze słuchem. Generalnie mowa tutaj o pewnej kategorii zagrożeń, od których bardzo ciężko jest uciec z uwagi na warunki panujące w konkretnych miejscach – zakładach produkcyjnych, ale też wielu innych. W takich momentach do głosu muszą dochodzić zagadnienia związane z BHP, albowiem właśnie ta sfera w sposób zasadniczy warunkuje, czy będzie można zapewnić sobie lub swoim pracownikom należyty poziom ochrony.

Na szczęście dziś nie jest to rzecz trudna, ponieważ na rynku nie brakuje doskonałych rozwiązań w tym zakresie Jakie są podstawowe sposoby ochrony słuchu w miejscach pracy? Przede wszystkim warto, aby to pracodawca dążył do sytuacji, w której realne będzie obniżenie poziomu hałasu w konkretnej lokalizacji. Jest to wykonalne chociażby na drodze wdrażania odpowiednich technologii. Maszyny stosowane w zakładach mogą być tak wykonane lub modyfikowane, aby poziom decybeli był jednak niższy.

Poza tym jednak trzeba stosować środki ochrony indywidualnej w postaci na przykład wszelkiego rodzaju wkładek dousznych czy nauszników tłumiących hałasy z otoczenia. Zatyczki nie zawsze są wystarczające Tam, gdzie natężenie hałasów jest niskie lub stosunkowo niskie, można w miarę spokojnie korzystać z najprostszych wkładek tłumiących. Zazwyczaj są one wykonane z pianki poliuretanowej lub innego miękkiego tworzywa, jakie dopasowuje się do kształtu kanału słuchowego.

Koszt zakupu takich akcesoriów jest bardzo niski, a jednocześnie posiadają one konkretne wskaźniki tłumienia wyrażane każdorazowo w specyfikacji wkładek. Jednakże bywa tak, że hałas jest zdecydowanie silniejszy i w takich warunkach jest jasne, że zwykła miękka zatyczka nie zda egzaminu. Co zamiast niej okaże się odpowiednie? Istnieją specjalnie wykonane nauszniki, które kształtem do złudzenia przypominają słuchawki używane przez melomanów.

Potencjał w tym zakresie jest naprawdę spory i nie ma co do tego wątpliwości. Takie nauszniki sprawdzają się świetnie tam, gdzie poziom emitowanych decybeli jest bardzo wysoki. Korzystają z nich na przykład robotnicy budowlani posługujący się młotami pneumatycznymi lub ubijarkami do ziemi – to jedne z tych urządzeń o najwyższym poziomie emisji hałasu.

Zawsze pracodawca musi zapewnić swojej załodze odpowiednią ochronę słuchu – obligują go do tego obowiązujące regulacje w obszarze BHP.