Misja

Fundacje udzielają pomocy nie tylko lokalnie, ale również globalnie chodzi o pomoc poza granicami Polski w miejscach gdzie sytuacja jest bardzo ciężka zostały dotknięte kataklizmem lub są objęte działaniom

Wiecej