Automatyzacja

Żyjemy w niezwykle ciekawych czasach. Jesteśmy obserwatorami szybkich zmian w wielu dziedzinach życia.

W ciągu kilku dekad dokonał się niesamowity postęp cywilizacyjny, kulturowy, technologiczny. Stało się to, czego obawiali się ludzie w poprzednim stuleciu – a mianowicie tego, że zastąpią ich urządzenia mechaniczne.

Istotnie, maszyny wyparły człowieka z wielu stanowisk pracy, zastąpiły go w wykonywaniu często trudnych i monotonnych czynności. Krajowa gospodarka otworzyła się na szeroki rynek światowy, szybki i sprawny przepływ towarów.

Dziś w wielu branżach człowiek nie byłby w stanie nadążyć za tempem produkcji. Technologia zwyciężyła i odsunęła do lamusa niektóre zawody.

Istnieją dziś jeszcze sektory, gdzie jak na lekarstwo można znaleźć wyuczonych fachowców, którzy to wiele lat uprawiali czynnie swój zawód (np. kowal, zdun, rymarz, kaletnik).

Są również takie, które odeszły w zapomnienie, bo czasem nawet nie pamiętamy, albo też nie wiemy, że istniał ktoś taki jak stelmach, płatnerz czy ludwisarz.