Niesienie pomocy bezdomnym nie jest łatwe

Często jak słyszymy o tym, że warto nieść pomoc innym mamy przed oczyma niepełnosprawne dzieci, maltretowane zwierzęta, czy samotne matki. Rzadko kiedy przez myśl przechodzą nam ludzie bezdomni, bo przecież akurat oni sami są sobie winni.

Dodatkowo są niewdzięczni i gardzą pomocą. Jednak tak jak jest w przypadku innych kwestii, wszystkich bezdomnych nie można traktować tak samo.

Każdy z nich jest inny, jednak bez wątpienia przez los jaki ich spotkał, każdy z nich jest w pewnym sensie trudny. Dlatego też niesienie pomocy bezdomnym nie należy do najłatwiejszych.

Ludzie bezdomni rzadko kiedy przyjmują pomoc od obcych. Przyjmują ją najczęściej od osób zaufanych, które nawiązały z nimi już pewną więź.

Jednak, aby tę więź nawiązać trzeba próbować. Tylko od nas zależy czy chcemy, czy warto, czy czujemy taką potrzebę, czy uważamy to za słuszne.

Nie będzie łatwo, momentami będzie nawet bardzo trudno, jednak trud ten się opłaci. Pytanie czy wytrwamy do tego, aby zebrać owoce swojej pracy z bezdomnymi?.