Ochotnicza Straż Pożarna

Strażacy-ochotnicy co roku pomagają ludziom, nie czerpiąc przy tym żadnych korzyści materialnych. Do zadań Ochotniczej Straży Pożarnej należy nie tylko walka z pożarami, ale również z klęskami żywiołowymi oraz innymi problemami. Ochotnicy, podobnie jak prawdziwi strażacy, są wyposażeni w specjalistyczny sprzęt i posiadają profesjonalne umundurowanie. Do Ochotniczej Straży Pożarnej przystępuje coraz więcej osób, chętnych pomagać i ratować ludzi z opresji. By wstąpićw szeregi strażaków-ochotników, należy najpierw zapoznać się z przepisami prawa, dotyczącymi służby w straży pożarnej oraz obowiązkami, które wolontariusze będą musieli wykonywać. Do Ochotniczej Straży Pożarnej może takżenależeć młodzież w wieku od 12 do 18 lat.

Ta grupa tworzy Młodzieżową Drużynę Pożarniczą. Chętni strażacy młodzieżowi muszą posiadać zgodę od opiekunów prawnych oraz być w dobrym stanie zdrowia. Starsi strażacy-ochotnicy, to ludzie w wieku od 18 do 65 lat. Mogą należeć do strażaków czynnych OSP lub do strażaków, biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. W obu tych grupach wymagane jest poświadczenie o niekaralności. Ponadto, strażacy-ratownicy, muszą przejść badania lekarskie oraz szkolenia.