Jak postępować w przypadku pożaru?

Ryzyko wystąpienia pożaru dotyczy niemal każdego zakładu pracy. W każdym obiekcie w widocznym miejscu powinna być rozwieszona rozpiska, która reguluje jak postępować w takiej sytuacji. Większość zasad jest jednak bardzo zbliżona dla większości zakładów pracy. W przypadku zaobserwowania pożaru należy niezwłocznie zaalarmować straż pożarną.

Koniecznie trzeba ostrzec współpracowników oraz osoby, które znajdują się w pobliżu zagrożenia. Jak najszybciej należy odciąć dopływ gazu. Jednocześnie trzeba pamiętać o tym, żeby wyłączyć zasilanie energii elektrycznej. Pracownicy mają obowiązek natychmiastowego poinformowania przełożonych o zaistniałej sytuacji.

Osoba, która kieruje akcją ratowniczą musi podjąć decyzję o ewentualnej ewakuacji ludzi. Ponadto trzeba przystąpić do gaszenia pożaru za pomocą sprzętu gaśniczego. Z tego powodu każdy zakład pracy powinien być wyposażony w gaśnicę lub inny podręczny sprzęt gaśniczy. Muszą one znajdować się w widocznym miejscu oraz na każdej kondygnacji budynku.