Atuty osób młodych na rynku pracy

Warto widzieć, że rekrutowanie do pracy osób młodych wiąże się z nieco innymi zasadami niż rekrutowanie osób po pięćdziesiątce. Dlaczego? Pokolenie Y, czyli osoby będące obecnie w wieku 16 -35 lat zostały inaczej wychowane niż osoby z pokolenia X i różnią się od nich podejściem do pracy i oczekiwaniami. Przede wszystkim warto pamiętać, że dużym atutem osób młodych, jest fakt, że niemalże od dziecka miały one dostęp do nowych technologii, a więc biegle posługują się nowoczesnymi narzędziami i swobodnie poruszają się w sieci. Obecnie niemalże w każdej branży zastosowanie znajdują nowe technologie.

Kolejną zaletą osób młodych jest wielozadaniowość. Badania dowodzą, że osoby urodzone między rokiem 1981 a 2000 nie mają problemu z wykonywaniem różnych czynności na raz. Bez problemu poradzą sobie z pracą nad kilkoma projektami równolegle. Ponadto są otwarci i preferują utrzymywanie w pracy relacji partnerskich i mniej formalny sposób komunikowania.

Mogą wnieść do firmy powiew świeżości i poprawić jakość pracy.