Czy referencje są brane pod uwagę w procesie rekrutacji?

Obecna sytuacja na rynku pracy nie jest zadowalająca.

Coraz więcej wykształconych, kompetentnych osób poszukuje pracy, która spełni ich oczekiwania finansowe i da możliwości rozwoju zawodowego.

Istotną rolę odgrywa doświadczenie.

W większości ogłoszeń rekrutacyjnych można przeczytać, że wymagane jest kilkuletnie doświadczenie, praca na podobnym stanowisku lub znajomość branży.

Nierzadko kandydaci starają się w jakiś sposób potwierdzić posiadane kwalifikacje i umiejętności i dołączają do dokumentów aplikacyjnych referencje od poprzednich pracodawców oraz osób, z którymi mieli okazję współpracować.

Dzięki referencjom kandydat może zostać odebrany przez pracodawcę jako osoba godna zaufania, którą warto zatrudnić.

Z badań wynika, że referencje mają duże znaczenie w przypadku, gdy zostały wystawione przez prezesa firmy, klienta strategicznego lub managera.

Nierzadko się zdarza, że przy ubieganiu się o stanowisko kierownicze, rekruter sam prosi o referencje od poprzedniego pracodawcy lub o możliwość kontaktu.

Warto zatem zbierać referencje i nosić ze sobą na rozmowy kwalifikacyjne.