Kiedy nerwica wymaga hospitalizacji?

Istnieją takie przypadki nerwicy, kiedy hospitalizacja, czyli pobyt w szpitalu pod czujnym okiem lekarzy, okazuje się być koniecznością.

Coś takiego ma miejsce przeważnie wtedy, kiedy leczenie typu ambulatoryjnego okazuje się niewystarczające, bo nie przynosi pożądanych efektów.

Chory jest bowiem w tak złym stanie psychicznym, że zagraża zarówno sobie (podejmowanie prób samobójczych), jak i innym osobom.

Prawda jest taka, że ludzie z daleko posuniętą, często przez wiele lat zaniedbywaną oraz ignorowaną nerwicą, w pewnym momencie po prostu tracą nad sobą panowanie i kontrolę.

Jedynym rozsądnym i bezpiecznym wyjściem jest wtedy jak najszybsze umieszczenie takiego człowieka w szpitalu – dla jego własnego dobra, ale też dla dobra ogólnego.

Pobyt na oddziale psychiatrycznym trwa najczęściej kilka tygodni, czasem dłużej.

Co istotne, jeżeli stan pacjenta jest na tyle poważny, iż nie jest on w stanie racjonalnie myśleć, ani sam o sobie decydować, możliwe jest umieszczenie go na oddziale bez jego zgody.