Zawody, które bezpowrotnie odeszły

Nieodłącznym znakiem postępu jest powolne odchodzenie w niebyt pewnych branż i zawodów. Nieuchronnie znikają z naszego życia, by zrobić miejsce dla nowych, potrzebnych i dostosowanych do współczesności. Dzisiaj nazwy wielu z nich są nam obce, nieznane, często z niczym ich nie kojarzymy. Może tylko starsze pokolenie ma jakieś pojęcie o dawno zapomnianym rzemiośle, bo wśród młodzieży trudno szukać znajomości i zrozumienia tematu, kiedy zdziwienie wzbudza słowo ”zdun”.

Któż dziś wie i pamięta o takich branżach jak konwisarstwo, klucznictwo, miechownictwo, folusznictwo, repasacja, smolarstwo, bartnictwo, sztychterstwo, gwoździarstwo, iglarstwo czy szmuklerstwo? Najprostsze rozwiązanie to znalezienie informacji w internecie, cudownym wynalazku naszych czasów. Za jego przyczyną te nieistniejące już zawody mogą co jakiś czas ożywać choćby tylko wirtualnie. Na takim przykładzie doskonale widać, że poddanie się postępowi jest nieuniknione a korzystanie z jego narzędzi wręcz wskazane. Internet to jeden ze sposobów chroniących od zapomnienia.