Zamawiane kierunki studiów

Jak wiadomo, w Polsce znaczna część absolwentów uczelni wyższych, mimo zdobytego dyplomu ukończenia studiów, nie może znaleźć pracy. Winny temu jest program, realizowany przez szkoły wyższe, który niestety często rozmija się z rzeczywistym zapotrzebowaniem rynku.

Mnóstwo młodych osób kończy studia humanistyczne, takie jak pedagogika, psychologia czy filozofia, a tymczasem firmy potrzebują raczej kogoś, kto zna się na programowaniu, analizie danych czy najnowszych technologiach. Aby jakoś zaradzić temu problemowi i pomóc studentom wyjść z opresji, przygotowuje się oferty kierunków zamawianych.

Kierunki zamawiane powstają po to, by wykształcić młodych ludzie w dziedzinie, na którą jest obecnie zapotrzebowanie. Studia te są finansowane z budżetu państwa oraz z funduszu Unii Europejskiej.

Jako że program obejmuje głównie kierunki ścisłe, w jego ramach przewiduje się też zajęcia wyrównawcze z przedmiotów, takich jak matematyka, chemia czy fizyka. Studenci kierunków zamawianych otrzymują też lepsze pomoce naukowe oraz sprzęt, na którym pracują w ramach zajęć (komputery, nowoczesne laboratoria).

work force Znaczki i skup znaczków w Poznaniu - na tej stronie

Wiele wykładów i ćwiczeń zostaje przeprowadzanych przez specjalistów, by młodzi ludzie byli jak najlepiej przygotowani do przyszłych obowiązków. Ofertę kierunków zamawianych posiada obecnie wiele czołowych uczelni w Polsce.