Nieobojętni wobec starości

Jedną z najgorszych rzeczy jaką można zrobić w obliczu upływu czasu, to spocząć na laurach uznając, że nasze funkcjonowanie i tak prowadzi do śmierci, więc nie należy robić nic, aby poprawić jakość naszego życia. Postawa bierna jest niestety typowa dla wielu starszych osób, które nie widzą realnej szansy na to, aby poprawić swoje funkcjonowanie. Postanawiają zatem usiąść w fotelu i egzystować, czekając na to, co nieuchronne. To fatalna postawa, przed którą chcemy jednoznacznie przestrzec każdego.

Nasza obojętność wobec starości zawsze wiąże się z tym, że z wiekiem będziemy się czuć i wyglądać gorzej niż moglibyśmy w innej sytuacji. A przecież ważne jest, aby starzeć się godnie, nie tracąc przy tym radości życia. Mówiąc nieco kolokwialnie, należy się „wziąć za siebie” i podjąć zawczasu aktywności, które znacznie oddalą od nas perspektywę starczej niemocy. To jednak rozgrywa się przede wszystkim w naszych głowach.

Psychika jest kluczem do wszystkiego – również do tego, aby starzeć się bez poczucia upokorzenia i strachu o kolejne jutro.