Języki obce w rekrutacji pracowników

Coraz częściej pracodawcy poszukują osób z umiejętnością posługiwania się językami obcymi. Nierzadko zależy im na zatrudnianiu pracowników, którzy potrafią biegle władać językiem niemieckim, angielskim czy francuskim. Nierzadko potencjalni kandydaci zamieszczają w swoim CV chwalą się znajomością języków na wysokim poziomie. Z punktu widzenia pracodawcy, warto jednak zweryfikować umiejętności. W jaki sposób? Sposobów na sprawdzenie umiejętności językowych kandydatów jest kilka.

Pierwszym najbardziej popularnym jest przeprowadzenie pisemnego testu językowego na rozmowie kwalifikacyjnej. Jednakże trzeba wiedzieć, że zdarza się iż w posługiwaniu się językiem w mowie i piśmie są rozbieżności. Innym rozwiązaniem jest przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim lub przynajmniej jej części. W ten sposób można sprawdzić, jaki jest poziom językowy kandydata. W ostatnim czasie, popularnym sposobem, który zaoszczędza czasu pracodawcy jest rozmowa telefoniczna w obcym języku, której celem jest zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną.

Gdy kandydat nie radzi sobie z komunikowaniem się, można w dowolnej chwili zakończyć rozmowę i poinformować, że kandydatura niestety została odrzucona.