octopus Blog

Czy referencje są brane pod uwagę w procesie rekrutacji?

Obecna sytuacja na rynku pracy nie jest zadowalająca. Coraz więcej wykształconych, kompetentnych osób poszukuje pracy, która spełni ich oczekiwania finansowe i da możliwości rozwoju zawodowego. Istotną rolę odgrywa

Referencje – czy żądać?

Sytuacja na rynku pracy zmusza do podnoszenia kwalifikacji na różnego rodzaju kursach i szkoleniach potwierdzanych certyfikatami, tworzenia portfolio z dotychczasowymi dokonaniami oraz

Ten smak, ten aromat – wybór ekspresu do kawy

Na całym świecie nie brakuje miłośników kawy. Napój ten pije się w wielu miejscach, by rozbudzić umysł, a jednocześnie rozkoszować się cudownym aromatem. Jeśli chce się profesjonalnie przyrządzać kawę codziennie

Jak społeczeństwo może pomagać bezdomnym

Nie tylko państwo i instytucje pozarządowe powinny nieść pomoc ludziom bezdomnym. Każdy z nas może także przyczynić się do poprawienia sytuacji tych ludzi. Istnieje wiele sposób poprzez które możemy