Autor: Franek

Misja

Misja

Fundacje udzielają pomocy nie tylko lokalnie, ale również globalnie chodzi o pomoc poza granicami Polski w miejscach gdzie sytuacja jest bardzo ciężka zostały dotknięte kataklizmem lub są objęte działaniom

Oferowanie lekarstw bezdomnym

Bezdomni wymagają pomocy w wielu sferach życia. Potrzebują przede wszystkim jedzenia i picia do tego by żyć. By móc w miarę normalnie funkcjonować potrzebują ubrania, jednak w czasie choroby

Główne zasady przy zarabianiu przez internet

Coraz więcej osób w dzisiejszych czasach zarabia przez internet. Aby takowa działalność przynosiła spodziewane profity należy przestrzegać kilku, podstawowych bądź co

Niesienie pomocy bezdomnym nie jest łatwe

Często jak słyszymy o tym, że warto nieść pomoc innym mamy przed oczyma niepełnosprawne dzieci, maltretowane zwierzęta, czy samotne matki. Rzadko kiedy przez myśl przechodzą nam ludzie bezdomni, bo przecież

Czy referencje są brane pod uwagę w procesie rekrutacji?

Obecna sytuacja na rynku pracy nie jest zadowalająca. Coraz więcej wykształconych, kompetentnych osób poszukuje pracy, która spełni ich oczekiwania finansowe i da możliwości rozwoju zawodowego. Istotną rolę odgrywa